Vi utför service på samtliga typer av värmepumpar.  

I arbetet ingår en funktionskontroll, läcksökning, rengöring av utedelens lameller samt innerdel under täckkåpan. Tvätt av innerdelens lameller efter behov samt påförande av medel för borttagande av odörer.
Eventuellt behov utav köldmedie eller annat material tillkommer.

 

Även service på luft/vatten värmepumpar utföres. Där ingår  läcksökning, rengöring och tvätt utav utedelens lameller för ökad effektivitet. Kontroll på köldmediemängd samt torkfilter och expansions ventilens status. Kontroll värmebärare, cirk. pump, tryck i köldmediekrets, mätningar av vattentemperaturerna utifrån växlaren.
Eventuellt behov utav köldmedie eller annat material tillkommer.

 

Bergvärmepumpen är slutligen något som också ingår i vårt servicepaket. Där ingår funktionskontroll, läcksökning, kontroll status på torkfilter och expansionsventil, silar på både varm och kall sida, köldbärarsprit, köldmediemängd och en allmän värmeproducerande effektivitet.
Eventuellt behov av köldmedie ellar annat material tillkommer.