Vi utför service på samtliga typer av värmepumpar.         Fasta priser med två mils maxavstånd enkel resa utifrån centralorten Falun. Tillägg per extra mil är 75:-.
Prisexempel för en service på en luftvärmepump är 1695:- inklusive moms.
I arbetet ingår en funktionskontroll, läcksökning, rengöring av utedelens lameller samt innerdel under täckkåpan. Tvätt av innerdelens lameller samt påförande av medel för borttagande av odörer.
Eventuellt behov utav köldmedie eller annat material tillkommer.

 

Även service på luft/vatten värmepumpar utföres. Där ingår i det fasta priset funktionskontroll, läcksökning, rengöring och tvätt utav utedelens lameller för ökad effektivitet. Kontroll på köldmediemängd samt torkfilter och expansions ventilens status. Kontroll värmebärare, cirk. pump, tryck i radiatorkrets, mätningar av vattentemperaturerna utifrån växlaren.
Pris på en sådan är 2695:- inklusive moms
Eventuellt behov utav köldmedie eller annat material tillkommer.

 

Bergvärmepumpen är slutligen något som också ingår i vårt servicepaket med fasta priser. Där ingår funktionskontroll, läcksökning, kontroll status på torkfilter och expansionsventil, silar på både varm och kall sida, köldbärarsprit, köldmediemängd och en allmän värmeproducerande effektivitet.
Pris på en service på bergvärmepumpen är 2985:- inklusive moms.
Eventuellt behov av köldmedie ellar annat material tillkommer.