Gavlar till tubpanna Gavlar till tubpanna

De tjänster vi erbjuder är bland annat årlig service, där den återkommande kontrollen med läcksökning ingår. Några av våra kunder är  Arctic Paper AB,  LEAX Industries AB, Moelven Trä AB, Balungstrands sågverk Kvarnsvedens virkesterminal, Triennium Fastigheter, Apoteket Cura, SHB  Fastigheter. Fastighetsbolaget Newsec  med flera  - vilket vi ser med tillförsikt på att få sköta om hela deras anläggningsparker - välkomna!

 

En mängd anläggningar är idag kostnadsmässigt ineffektiva. Vill därför informera om möjligheten att få en anläggning genomgången med målsättningen, kostnadseffektivitet. Kostnaden för en sådan återbetalar sig snabbt i form av lägre driftkostnader.


Vi utför en så kallad dragning av tubpannor och invändig tvätt av växlare för ökad effektivitet. En anläggnings prestanda och kostnadseffektivitet står i direkt relation till dess skick och renhet. Effekten av en sådan åtgärd är en kortare drifttid för kompressorerna vilket sparar pengar direkt från första stund. Samtidigt påverkas övriga komponenter i systemet positivt genom att anläggningen kommer i balans med en högre verkningsgrad och mindre slitage.