2022

Sedan inledningen av 2022 har vi påbörjat en förändring vad gäller de kundsegment som vi tidigare arbetat emot. Framledes kommer vi främst arbeta med kunder på den privata marknaden med värmepumpar som huvudsakliga inriktning. Därmed försvinner jourtjänsten samt upprättandet utav underlag för årsrapporter som oftast företags kunderna efterfrågar. I övrigt inga förändringar utan fortsatt god service utöver det vanliga. Välkomna.

Etiketter: allmänna nyheter