2014 > 03

Från och med April månad startar vi slutförsäljningen på våra värmepumpar av standard modeller. Passa på att investera en kvalitetsvärmepump till nedsatt pris för första gången eller byt den gamla som inte längre uppfyller era krav. Vid köp av oss ingår demontering samt skrotning av den gamla enheten, sen kan ni med tillförsikt invänta nästa vintersäsong. Daikin kvalitet räcker längre. Se kommande blocket annons. Se även vad andra tycker på Rejta.se. Välkomna.

Etiketter: allmänna nyheter

Vi erbjuder nu servicepaket till fasta priser på alla typer av värmepumpar. Kontroll av gastäthet, tryck och temperaturmätningar, ventilkontroller, effektivitet och allmän status. Vi utför protokoll och efter avslutad kontroll delger vi kunden eventuella förslag om åtgärder. Gäller inom Dalarnas Län. Ring för närmare information samt ange den värmepump som det gäller.

Etiketter: allmänna nyheter

Det har ibland uppkommit frågor om möjligheter att som kund göra en del av värmepumpsinstallationen på egen hand. Detta för att kunna erhålla en riktigt kvalitets anläggning till ett pris långt under det normala.
Vi har ännu inte tagit ställning till detta då det i sådana fall enbart kan röra sig om arbeten som var och en får göra. Att montera maskindelar och håltagningar är de moment som skulle kunna komma ifråga. Vi lämnar frågan öppen där intresset för det kan lämnas på vår mejl för vidare utredning.

Etiketter: allmänna nyheter

Vi har försökt att göra informationen om värmepumparna till det bättre. Nu finns det pdf. filer att öppna vid modellvalet som visar text och bilder om produkten. Nyhet är även sidan om Berg & Luft/vatten värmepumparna.
Från nyåret har nya kunder kommit som vi självklart välkomnar med värme.

Etiketter: allmänna nyheter