2014 > 02

Nu kommer det en luftvärmepump med ett nytt köldmedie som ökar effektiviteten ytterligare. Den heter Uhuru Sahara som med de nya köldmediet R32, har ett årsmedelvärde (SCOP) på hela 5,9. Scop betyder hur många gånger mer effekt man får ut från värmepumpen i form av värmeeffekt kontra tillförd eleffekt. Detta scop beräknas på utetemperatur -15 C, istället för som tidigare +7 C. Den är helt unik på marknaden där övriga värmepumpar klarar 3 - 3,8, vilket är ett vanligt förekommande scop. Välkomna att prata riktiga värmepumpar som ger nåt när det väl behövs. Nominell effekt på denna luftvärmepump är 7,7 kW.

Etiketter: allmänna nyheter

Leax Industries AB, vilka tillverkar delar till fordonsindustrin av ytterst hög kvalitet, har valt att inleda samarbete med Dala Kylservice AB. Processindustri med höga krav på slutprodukten kräver ett väl fungerande system där kyla är en del i kedjan. Vi är därför stolta att få vara en länk i denna kedja för en säker produktion med långsiktighet - välkomna.

Etiketter: allmänna nyheter