2014 > 01

Vi har en annons på blocket om värmepumpar som fortlöpande förnyas, förändras och kompletteras. Där kan man få aktuella erbjudanden och annan information.

Etiketter: allmänna nyheter

Det har säkert för de flesta visat sig att en allmän klimatförändring till det mildare är ett faktum, med en högre medeltemperatur vintertid.
Med den insikten finns det skäl att notera fördelarna med värmepump som värmekälla.
Det är vid temperturer strax över nollstrecket som luftvärmepumparnas effektivitet (SCOP) är som högst. Det kan enklast jämföras med att där man tidigare behövde 4 till 5 st element på vardera 1 kW ( 4-5 kW), istället har en värmepump som alstrar samma mängd värme för endast 1 kW elförbrukning.
Samtidigt som värmepumparnas möjlighet att alstra värme har förlängts, ända ned till -25 C, fortfarande med en högre värmeåtergivelse kontra elförbrukning.

Finns dock skäl att förmoda att elpriserna kommer att bibehållas och/eller fortsätta att höjas, det man förlorar på förbrukningsintäkter tar man igen på högre fasta avgifter, se tidigare inlägg från 2013.
Med Daikins värmepumpar som håller hög kvalitet med långa garantier till konkurenskraftiga priser finns därmed många skäl till investering.
Återbetalningstiden förkortas avsevärt, beroende på dagens värmekälla och elförbrukning. Därtill sker en allmän upplevelse till förbättring av inomhusluften tack vare luftforceringen, gäller framförallt vid tidigare direktverkande elelement.
Så välkomna med frågor och om önskat kostnadsfritt besök, för vad vi kan göra för Er.

Prisförändringar kommer inom kort att ske inom luftvärmepump segmentet.Trots höjda priser från våra leverantörer, sommaren och hösten 2013 så ändrade inte vi i vår prislista. På vissa modeller och storlekar lämnas priserna oförändrade mot en mindre prisjustering av andra, ring för mer information.
Vi kommer under året även lansera Daikins nya bergvärmepump som enligt testerna är en klass för sig. Luft/vatten modellen Altherma finns som alternativ.

Etiketter: prisförändringar