2013 > 06

Torsdagen den 20/6 kl. 08:15 startade vi upp en vätskekyld / vätskekylare på hela 100 kW. Den levererades av Svenska Daikin AB med rekord snabb leverans tid från Belgien på 2 veckor och 2 dagar, mot normala 6 till 8 veckor. Ingen extra kostnad för kunden på grund av påskyndad leverans. Dessa större enheter tillverkas oftast on-demand vilket gör resultatet än mer anmärkningsvärt. Med duktiga samarbetspartners för svets av rostfritt (Lars) samt elinstallation (Bernt) som tillsammans med oss demonterade gamla anläggningen samt installerade den nya blev arbetet en ren glädjestund. Allt genomfördes under planerat stopp och utan större problem.
Därmed har Dala Kylservice AB gjort det som tidigare sagts - vi jobbar med både stort som smått åt alla kundkategorier - välkomna.

Etiketter: allmänna nyheter

Nya kunder ansluter sig till oss och orderstocken ökar. Vi har nyligen på en medelstor tillverkningsindustri fått förtroendet att gå igenom samt åtgärda fel och brister på ett 60-tal anläggningar. Kunden önskar få kontroll på maskinparken med en ordentlig och riktig information, vilket i slutändan minimerar plötsliga och dyrbara driftstopp. Vi är därför ärade att kunden riktar sig till oss - välkomna.

Etiketter: allmänna nyheter