2012 > 12

Dalakylservice AB önskar alla gamla som nya kunder ett riktigt Gott Nytt År!

DALAKYLSERVICE AB VILL PÅ DETTA SÄTT TACKA ALLA VÅRA KUNDER  OCH SAMTIDIGT ÖNSKA EN RIKTIGT GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR!

 

Över helgerna som kommer står vi beredda med vår jourverksamhet , dygnet runt till er tjänst - om nöden så kräver  - ring: 073/ 34 00 345 .

Om ni har en Panasonic med ovan angiven delbeteckning, där larm via timer lampan (orange) och F11 i larmlistan indikerar -  utan att det klart påvisar fel på avfrostningarna, så kan det vara ett givarfel. Ganska enkel lösning i de flesta fall. Mejla helst eller ring för mer information. För att själv återställa larmet för att få igång anläggningen tillfälligt innan givarbytet - gör följande.

Slå av enheten på fjärrkontrollen, bryt huvudströmbrytaren och avakta i minst fem minuter, slå på densamma igen, starta upp enheten som vanligt. Se till att stå i närheten av innedelen, rikta fjärrkontrollen mot densamma och tryck ned checkknappen längst ned på fjärrkontrollen med ett gem ände eller penn udd. Känn den gummerade, fjädrande känslan vid nedtryckningen. Håll den så i minst fem sekunder. Nu visas det två streck längst ned i displayen på fjärrkontrollen. För att sen "bläddra" i larmlistan används timerknappen pil upp/ned. Tryck sakta på tex pil upp så kommer det olika koder i form av en bokstav samt tvåsiffrigt nummer. Dessa har olika larmbetydelser.

Fortsätt att trycka tills en klar ljudindikering framkommer, avläs koden. Om kod F11 visas kan det vara enligt tidigare angivet. Ta sedan och tryck ned reset knappen och håll nedtryckt en kort stund. Om inget kvarvarande fel finns ska larmet försvinna.

Notera dock att detta är bara en första, enklare åtgärd som kanske måste uppföljas av en djupare analys. Utföres på eget ansvar.

Etiketter: allmänna råd

Nu finns en komplett prislista på åtta olika modeller och storlekar på vår produktsida under fliken "Daikin Kampanjen". Efter en ytterligare prissänkning kommer detta att gälla fram till 2013-02-28. Samtliga beställningar gjorda före utgånget datum får tillgodogöra sig kampanjpriset även om arbetet utförs senare. Boka nu och få det utfört när det passar er. Notera möjligheten att beställa annan typ än vägghängd innedel. Golvmodellerna är normalt mycket dyrare men har prispressats för att öka deras intressevärde.

Monteras vanligen 1-2 decimeter ovanför golvnivå för att inte vara i vägen för städning eller liknande. Den har två utblåsningskanaler, en uppåt/framåt och/eller utefter golvet. Lägesvalet görs enkelt via en knapptryckning.

Etiketter: prisförändringar

Panasonic årsmodell 2012 har i vissa fall påvisat ej fullständiga avfrostningar.

Framkommer tydligast genom att den kvarlämnar frostbildning längst ned på förångaren. Fenomenet är känt och det finns åtgärder att lösa detta. Ligger naturligtvis under garantin för kunderna. Kontakta oss för mer information, gärna via mejl eller telefon.

Etiketter: allmänna nyheter

 

Dalakylservice AB - fick idag besök av DT länstidningar för en intervju, efter ett tips från en kund. Vi är glada att få möjligheten att berätta om vår historia så här i vårt inledningsskede. Vi väntar med spänning på artikeln och passar på att tacka för besöket. 

Etiketter: allmänna nyheter