Ac kompressor i fordon Ac kompressor i fordon

Vi utför provtryckning, vacuumsugning samt fyllning av köldmedie på alla typer av fordon. Då köldmedieläckor är vanliga på fordonsidan men ibland svåra att detektera, kan vi tillsätta ett spårämne för UV-ljus, vilket ger ytterligare ett verktyg vid läcksökningen.

För större fordon som skogsmaskiner och liknande, som kräver akut service på plats, har vi resurser att ge en snabb hjälp. Våra servicefordon är väl utrustade för dessa typer av arbeten.