Göra en del av installationen själv?

Det har ibland uppkommit frågor om möjligheter att som kund göra en del av värmepumpsinstallationen på egen hand. Detta för att kunna erhålla en riktigt kvalitets anläggning till ett pris långt under det normala.
Vi har ännu inte tagit ställning till detta då det i sådana fall enbart kan röra sig om arbeten som var och en får göra. Att montera maskindelar och håltagningar är de moment som skulle kunna komma ifråga. Vi lämnar frågan öppen där intresset för det kan lämnas på vår mejl för vidare utredning.

Etiketter: allmänna nyheter

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter