F11 larm på Ne/dke

Om ni har en Panasonic med ovan angiven delbeteckning, där larm via timer lampan (orange) och F11 i larmlistan indikerar -  utan att det klart påvisar fel på avfrostningarna, så kan det vara ett givarfel. Ganska enkel lösning i de flesta fall. Mejla helst eller ring för mer information. För att själv återställa larmet för att få igång anläggningen tillfälligt innan givarbytet - gör följande.

Slå av enheten på fjärrkontrollen, bryt huvudströmbrytaren och avakta i minst fem minuter, slå på densamma igen, starta upp enheten som vanligt. Se till att stå i närheten av innedelen, rikta fjärrkontrollen mot densamma och tryck ned checkknappen längst ned på fjärrkontrollen med ett gem ände eller penn udd. Känn den gummerade, fjädrande känslan vid nedtryckningen. Håll den så i minst fem sekunder. Nu visas det två streck längst ned i displayen på fjärrkontrollen. För att sen "bläddra" i larmlistan används timerknappen pil upp/ned. Tryck sakta på tex pil upp så kommer det olika koder i form av en bokstav samt tvåsiffrigt nummer. Dessa har olika larmbetydelser.

Fortsätt att trycka tills en klar ljudindikering framkommer, avläs koden. Om kod F11 visas kan det vara enligt tidigare angivet. Ta sedan och tryck ned reset knappen och håll nedtryckt en kort stund. Om inget kvarvarande fel finns ska larmet försvinna.

Notera dock att detta är bara en första, enklare åtgärd som kanske måste uppföljas av en djupare analys. Utföres på eget ansvar.

Etiketter: allmänna råd

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter