Vi ger service på samtliga märken och modeller av värmepumpar i detta segmentet. Upplever man förlängda drifttider mot tidigare och att elstegen går in mer än nödvändigt, kan en allmän service genomgång vara på sin plats. Vi utför då tryck och temperaturmätningar samt läcksökning med mera, och lämnar sedan information tillsammans med ett driftprotokoll och förslag om eventuella åtgärder. Vi är återförsäljare av Daikins produkter och kan erbjuda nya anläggningar vid behov. Reservdelar till alla andra märken kan tas hem efter anmodan.